شرکت خودروسازی رنو نيز به نوآوری باز روی آورد

شرکت خودروسازی فرانسوی رنو هم نتوانست در برابر امواج سهمگین تحولات فناوری به مدل بسته خود در نوآوری ادامه دهد. این شرکت به تازگی با اعلام برنامه ای به نام امتیاز فناوری رنو (Renault Technology Licensing) در عمل به نوآوری باز روی آورد تا از اين راه بتواند بر مزيت های رقابتی خود افزوده و ارزش آفرينی بيشتری از سبد فناوری هايش را تجربه کند.

البته این نخستين تجربه نوآوری باز در صنعت خودرو نیست. پيش از اين نتايج درخشان به کارگيری اين مدل در شرکت خودرو سازی فيات ايتاليا در فاصله سال های 1993 تا 2003 منتشر شده بود. انتظار می رود در آينده نزديک ديگر شرکت های بزرگ خودروسازی هم گام‌های جدی تری در باز کردن مدل نوآوری خود بردارند.

از ويژگی های جالب برنامه رنو محدود نکردن فناوری‌های عرضه شده به سبد اختراعات ثبت شده اين شرکت و گنجاندن خدمات مهندسی يا همان دانش فنی مستند نشده و نهفته در بسته ارائه شده است. همچنین همان گونه که از تعريف پارادايم نوآوری باز بر می‌آيد جريان فناوری در اين برنامه يک‌سويه نخواهد بود و خريد امتياز فناوری‌های ديگر افراد، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها نیز در دستور کار است.

بروشور برنامه امتياز فناوری رنو جهت استحضار به پيوست تقديم می شود.

 تاريخ: ۱۳۹۰/۹/۱۸

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.