انتشار کتاب خلق مدل کسب‌و‌کار به زبان فارسی

 در فضای ادبيات علمی مديريت و به ويژه در ادبيات مديريت نوآوری روز به روز بر اهميت مفهوم "مدل کسب‌و‌کار" افزوده می‌شود. هنری چسبرو (پدر نوآوری باز) از نخستين کسانی بود که مدل کسب و کار را با ارزش‌گذاری فناوری گره زد و نشان‌داد که فناوری به خودی‌خود ارزشی ندارد و اين مدل کسب‌وکاری که فناوری بر بال آن به بازار می‌رود است به آن ارزش می‌بخشد. در کتاب سال 2003 وی مثال بسيار جالب و خواندنی از نقش نوآوری مدل‌کسب‌و‌کار در تجاری‌سازی نخستين دستگاه کپی زيراکس آمده است. شايد ساده‌ترين تعريف مدل‌ کسب‌و‌کار در پيوند با فناوری، شيوه ارزش‌آفرينی شرکت‌ از فناوری و شيوه تصاحب بخشی از آن ارزش برای خودش باشد. بنابراين مفهوم مدل کسب‌و‌کار بيشتر در سطح بنگاهی کاربرد دارد و نوآوری در مدل کسب‌و‌کار مکمل نوآوری در فناوری و گاهی حتی مهم‌تر از آن است

در سال 2010 ميلادی کتابی با نام خلق مدل کسب‌وکار به زبان انگليسی منتشر شد که به دلايل مختلف نمی‌توان در برابر خريد و خواندن آن مقاومت کرد. اين کتاب ابزارهای کمک به مديران در خلق و بهبود مدل‌های کسب‌وکار را به شيوه‌ای بسيار کاربردی آموزش می‌دهد. اما جذابيت‌های اين اثر به همينجا ختم نمی‌شود. جمعی 470 نفره در يک فرآيند هم‌آفرينی اين اثر را آفريده‌اند و طراحی آن نيز بسيار خلاقانه و زيباست. جالب اينجاست که خود اين کتاب هم به عنوان يک محصول دانش-بنيان بر يک مدل کسب‌و‌کار سوار است.

به تازگی برگردان فارسی اين اثر به دست انتشاراتآریانا قلمدر ايران به چاپ رسيده است. مترجمان (آقايان غلامرضا توکلی، بابک وطن دوست، حسام الدین ساروقی و بهامین توفیقی) تلاش با ارزشی کرده‌اند که مفاهيم به همان شکل ساده به خواننده منتقل شوند. طراحی و چاپ زيبای اثر در چاپ فارسی حفظ شده و اين کتاب با يک وبگاه خوب پشتيبانی‌ می‌شود. اما مهم این‌که امتیاز انتشار این اثر از صاحب اصلی حقوق کپی‌رايت گرفته شده و برگران فارسی با رضايت صاحب حق منتشر شده است. البته نبايد از پيشگفتار استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علینقی مشایخی نيز گذشت که مهر تاييدی بر ارزش‌های اين اثر است.  تاريخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.