نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط

به تازگی گزارش پژوهش پروفسور ويم ونهووربیک و همکارانش درمورد نوآوری باز درشرکت‌های کوچک و متوسط منتشر شده که از چندين جهت بسيار خواندنی است. نخستين دليل جذابیت اين پژوهش، خود موضوع آن است. پيش از اين بيشتر پژوهش‌ها و موردکاوی‌ها در مورد نوآوری باز در شرکت‌هایی بزرگ انجام شده بود. لذا اين پرسش بسیار پررنگ شده بود که آيا اساساً راهبردهای مبتنی بر نوآوری باز به درد شرکت‌های کوچک هم می‌خورد؟ اين پرسش دقيقاً پرسش پژوهش انجام شده است.

دوم اينکه ويم ونهووربیک در کنار هنری چسبرو مهم‌ترین چهره‌های فکری و علمی نوآوری باز هستند و کار آنها به شدت مکمل یکديگر است. بنابراين شنيدن پاسخ پرسش بالا از وی شنیدنی‌تر است.

سرفصل‌های اصلی اين گزارش که فايل کامل آن به پيوست تقديم می‌شود به قرار زير است:

-         چرا نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط مهم است؟

-         نوآوری مدل کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط در صنايع غير پيشرفته

-         نگاهی پويا به نوآوری مدل کسب و کار

-         چگونه شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند با اتکا به نوآوری باز، مدل‌های کسب و کار نوين بيافرينند؟

-         همکاری با غول‌ها: سازماندهی و مديريت موفق نوآوری باز

 تاريخ: ۱۳۹۱/۱/۸

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.