نوآورترين شرکت‌های جهان در سال 2011

 موسسه تامسون-رویترز در گزارشی نوآورترين شرکت‌های جهان در سال 2011 را شناسانده است. مهم‌ترین سرچشمه تهيه اين گزارش، اطلاعات ثبت اختراعات شرکت‌ها بوده است. البته از آنجا که مفهوم اختراع با نوآوری متفاوت است (نوآوری تنها به آن دسته از اختراعات گفته میشود که ارزش اقتصادی آفريده باشندهرچند که مفهوم نوآوری تنها در اختراعات خلاصه نمی‌شود)، این موسسه تلاش کرده تا با ترکيب چند شاخص گوناگون به مهم‌ترین نوآوری‌ها پی‌برده و آفريننده‌های آنها را به عنوان نوآوران برتر بشناساند.

اگرچه جزييات شاخص‌ها و وزن آنها در محاسبات مربوطه افشا نشده، اما مهم‌ترين آنها عبارت بوده‌اند از:

- فراوانی: تمام سازمان‌هايي که در سه سال گذشته ثبت بيش از 100 اختراع نوآورانه را در کارنامه خود داشته‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از داده‌های بيش از 40 اداره ثبت اختراع در کشورهای گوناگون در اين بررسی استفاده شده و از هر خانواده ثبت اختراع (يعنی اختراعات ثبت شده در چند کشور) تنها يکی مورد شمارش قرار گرفته است.

- موفقيت: بسياری از درخواست‌های ثبت اختراع در مسير مميزی ماهوی در ادارات ثبت اختراع به دليل نداشتن شرايط ثبت رد می‌شوند. بنابراين نسبت تعداد اختراعات ثبت شده نهايي به تعداد درخواست‌های ثبت اختراع شرکت‌ها در سه سال گذشته نمادی از موفقيت آنها در اين زمينه است.

- جهانی: ثبت اخترع بسيار هزينه‌بر است و ثبت يک اختراع در چندين کشور نشان‌دهنده ارزش اقتصادی بالقوه آن اختراع از ديد شرکت ثبت کننده است. در تهيه اين گزارش، شرکت‌هايي که دارای بيشترين اختراعات ثبت شده در کشورهای متعدد هستند شناسايي و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

- تاثيرگذاری: تعداد ارجاع‌دهی ديگر اختراعات به يک اختراع، نمادی از اهميت و بزرگی حوزه حفاظتی آن اختراع است. در اين بررسی شرکت‌هايي که به اختراعات آنها بيشترين ارجاع شده (به استثنای ارجاع شرکت‌ها به اختراعات خودشان) شناسايي و مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در اين گزارش با ارزش و خواندنی، نام اين شرکت‌ها و توزيع آنها به تفکيک کشور ميزبان و صنعت مربوطه آمده است.

در پايان ضمن تشکر از دوست انديشمند جناب آقای دکتر هادی نيل‌فروشان برای مشارکت در تهيه اين خبر، آرزومنديم که در آينده شاهد حضور پررنگ شرکت‌های نوآور ايرانی در اين فهرست باشيم.

 تاريخ: ۱۳۹۱/۱/۱۸

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.