انتشار نخستين کتاب نوآوری معکوس

 

انتشارات هاروارد هفته گذشته نخستين کتاب با نام "نوآوری معکوس" را روانه بازار کرد. انتظار می‌رود اين کتاب که به قلم ويجای گوينداراجان و کريس تريمبل نگاشته شده از جمله آثار مهم و شاخص مديريت نوآوری باشد.

جان کلام کتاب اين است که جريان نوآوری در سطح جهانی زين پس يک‌سويه (از کشورهای توسعه‌يافته به در‌حال‌توسعه) نخواهد بود و بايد منتظر جريان معکوس قدرتمندی باشيم. بخش بزرگی از نياز برآورده نشده جهانی در بازارهای نوظهور آسيا، آسيای جنوبی، اروپای شرقی، آفريقا و آمريکای لاتين است. نويسندگان کتاب استدلال می‌کنند که شرکت‌های موفق آينده آنهايي هستند که در اين بازارهای نوظهور نوآوری می‌کنند سپس به پشتوانه آن نوآوری‌ها بازارهای کشورهای توسعه‌يافته را نيز تسخير می‌کنند. اين کتاب تلاش کرده تا مديران را با شيوه‌های نوآوری معکوس آشنا کند.

در کتاب نمونه‌های گوناگون نوآوری معکوس در کنار تجربه شرکت‌هايي چون جنرال الکتريک، وال‌مارت و ... در اين زمينه آمده‌است. در اين لينک می‌توانيد فيلم توضيحات چند دقيقه‌ای نويسنده کتاب در مورد "نوآوری معکوس" را از زبان خودش در مصاحبه با يکی از سردبيران وال‌استريت ژورنال مشاهده‌فرماييد.

آموزه‌های کتاب نوآوری معکوس را می‌توان مکمل مفهوم "نوآوری برافکن" دانست که کريستنسن در کتاب شاهکار خود (معمای نوآوران) در سال 2003 مطرح کرده‌بود.

 تاريخ: ۱۳۹۱/۲/۱۵

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.