انتشار گزارش شاخص رقابت‌پذيری جهانی (2012- 2013)

 

به تازگی گزارش سالانه رقابت‌پذيری جهانی از سوی مجمع جهانی اقتصاد (سال 2012-2013) منتشر شد که در آن جايگاه نسبی 144 کشور بر پايه شاخص‌های گوناگون رقابت پذيری گزارش شده است (متن کامل اين گزارش از اين لينک قابل دريافت است). اين گزارش، ايران را در جايگاه 66 و در شمار کشورهايي نشان داد که به دنبال افزايش کارآمدی خود هستند و هنوز به کشورهای نوآور نپيوسته‌اند.

توجه به شاخص‌های محاسبه جايگاه رقابت‌پذيری کشورها و همچنين نحوه سنجش و کمّی‌سازی اين شاخص‌ها می‌تواند بسيار آموزنده باشد. البته، برخی انتقادات به امتياز ايران از شاخص‌های "حفاظت از مالکيت فکری" و همچنين "نوآوری" در بخش وب‌نگاشته‌ها (لينک) بيان گرديد.

 تاريخ: ۱۳۹۱/۸/۲۲

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.