اختراع واحد اروپايي: تحولی بزرگ

 

با تصويب پيش‌نويس قانون اختراع واحد اروپايي در تاريخ 11 دسامبر 2012 (21 آذرماه 1391) در پارلمان اروپا، دست‌آخر راه برای اين تحول بزرگ باز شد. با اجرايي شدن اين قانون، ثبت اختراع واحد اروپايي در 25 کشور عضو اتحاديه اروپا با طی کردن يک فرآيند واحد اداری شدنی خواهد شد. البته اسپانيا و ايتاليا (در اعتراض به محدود شدن زبان رسمی ثبت اختراع اروپايي به سه زبان انگليسی، آلمانی و فرانسه)، از پيوستن به اين نظام واحد خودداری کردند. اين نظام واحد از ژانويه 2014 اجرايي خواهد شد.

اين نظام واحد به موازات نظام‌های ثبت اختراع ملی و نظام سنتی ثبت اختراع اروپا راه‌اندازی خواهد شد. مبانی حقوقی و فرآيند ثبت در نظام جديد تا اندازه زيادی همانند نظام سنتی ثبت اختراع اروپا (که در معاهده ثبت اختراع اروپا آمده) خواهد بود. تفاوت بزرگ در مراحل پس از اعطای حق انحصاری خواهد بود که ديگر نيازی به ترجمه، ارجاع به ادارات ملی و تمديد سالانه از طريق آن ادارات نخواهد بود. اين تغيير باعث صرفه‌جويي فراوان در وقت، انرژی و هزينه متقاضيان ثبت اختراع خواهد شد و ثبت اختراع در اروپا را بسيار جذاب‌تر خواهد کرد.

همچنين انتظار می‌رود که توافقنامه ايجاد دادگاه واجد ثبت اختراع برای سيزده کشور اروپايي (از جمله فرانسه، آلمان و انگلستان) در فوريه سال 2013 امضا شود. اين توافقنامه هم می‌تواند بر جذابيت ثبت اختراع اروپايي بيافزايد.

  تاريخ: ۱۳۹۱/۹/۲۶

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.