انتشار فهرست نوآورترين‌های جهان در سال 2012

 

موسسه تامسون-رویترز در گزارشی نوآورترين‌های جهان در سال 2012 را شناسانده است. اين گزارش ريشه در اطلاعات ثبت اختراعات دارد. البته از آنجا که مفهوم اختراع با نوآوری متفاوت است، این موسسه تلاش کرده تا با ترکيب چند شاخص گوناگون به شناسايي و معرفی نوآورترين‌ها بپردازد. در ادامه در مورد شاخص‌های اين گزارش توضيحاتی آمده است اما پيش از آن بايد به برخی از نکات شاخص اين گزارش اشاره کرد:

- در ابتدای اين گزارش به روند افزايشی مبلغ جريمه نقض حقوق اختراعات و رای دادگاه‌هايي با غرامت بيش از يک ميليارد دلار اشاره شده است که نشان از اهميت فزاينده ثبت اختراع در اقتصاد دانش‌بنيان و جهانی می‌دهد.

- ارزش شرکت‌های عضو اين فهرست به طور ميانگين 15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

- برای نخستين بار نام دو دانشگاه وارد اين فهرست شده که هر دو هم از کشور کره جنوبی هستند.

- برای نخستين بار دو سازمان دولتی (نيروی زمينی و نيروی دريايي امريکا) نيز وارد فهرست نوآورترين‌ها شده‌اند.

- حضور شرکت‌های خودروساز هم در اين فهرست افزايشی محسوس نسبت به سال گذشته داشته است.

- 47 درصد از اين سازمان‌ها از آمريکای شمالی، 32 درصد از آسيا و 21 درصد از اروپا هستند.

- يک چهارم نوآورترين‌های جهان از کشور ژاپن هستند و سهم کره جنوبی هم 7 درصد است.

- هنوز هيچ شرکت چينی وارد اين فهرست نشده است.

اگرچه جزييات شاخص‌ها و وزن آنها در محاسبات مربوطه افشا نشده، اما مهم‌ترين آنها عبارت بوده‌اند از:

- فراوانی: تمام سازمان‌هايي که در سه سال گذشته ثبت بيش از 100 اختراع نوآورانه را در کارنامه خود داشته‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از داده‌های بيش از 40 اداره ثبت اختراع در کشورهای گوناگون در اين بررسی استفاده شده و از هر خانواده ثبت اختراع (يعنی اختراعات ثبت شده در چند کشور) تنها يکی مورد شمارش قرار گرفته است.

- موفقيت: بسياری از درخواست‌های ثبت اختراع در مسير مميزی ماهوی در ادارات ثبت اختراع به دليل نداشتن شرايط ثبت رد می‌شوند. بنابراين نسبت تعداد اختراعات ثبت شده نهايي به تعداد درخواست‌های ثبت اختراع شرکت‌ها در سه سال گذشته نمادی از موفقيت آنها در اين زمينه است.

- جهانی: ثبت اخترع بسيار هزينه‌بر است و ثبت يک اختراع در چندين کشورهای نشان‌دهنده ارزش اقتصادی بالقوه آن اختراع از ديد شرکت ثبت کننده است. شرکت‌هايي که دارای بيشترين اختراعات ثبت شده کشورهای متعدد هستند شناسايي و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

- تاثيرگذاری: تعداد ارجاع‌دهی ديگر اختراعات به يک اختراع، نمادی از اهميت و بزرگی حوزه حفاظتی آن اختراع است. در اين بررسی شرکت‌هايي که به اختراعات آنها بيشترين ارجاع شده (به استثنای ارجاع شرکت‌ها به اختراعات خودشان) شناسايي و مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در اين گزارش با ارزش و خواندنی، نام اين شرکت‌ها و توزيع آنها به تفکيک کشور ميزبان و صنعت مربوطه آمده است.

 تاريخ: ۱۳۹۱/۱۰/۶

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.