طبقه‌بندی مشترک ثبت اختراع

در دومين روز ژانويه سال 2013 (يا 13 دی ماه 1391) پيشرفت بسيار مهمی در زمينه دسترسی به اطلاعات ثبت اختراع اتفاق افتاد. در آن روز اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمريکا و اداره ثبت اختراع اروپا با همکاری يکديگر طبقه‌بندی جديدی را به نام طبقه‌بندی مشترک ثبت اختراع (Cooperative Patent Classification) معرفی کردند که بی‌شک می‌توان آن‌را گامی بسيار بلند در جهت دسترسی بهتر به اسناد اختراعات ثبت شده دانست. هدف از اين پروژه مشترک که کار مشترک بر روی آن از سال 2010 شروع شده بود ارائه يک طبقه‌بندی مشترک و جهانی برای اسناد فنی (به‌ويژه اسناد ثبت اختراع) بود تا هر دو اداره در فرايند ثبت اختراع خود از آن استفاده کنند. آنگونه که اعلام شده، در اين پروژه تلاش شده تا تجارب و نقاط قوت هر دو اداره در طبقه‌بندی اسناد ثبت اختراع مورد توجه قرار گيرد.

اين تحول بزرگ نه تنها دسترسی عموم به اسناد اختراعات را تسهيل می‌کند، بلکه کيفيت مميزی ثبت اختراع را هم بهبود می‌دهد، زيرا اکنون مميزان ادارات ثبت اختراع جستجوی پيشينه را با دقت و اطمينان بيشتری انجام خواهند داد. شايد بتوان اين تحول را گام ديگری در جهت سازگارسازی هرچه بيشتر نظام‌های ثبت اختراع در سطح بين‌المللی به شمار آورد.

پيش از اين اداره ثبت اختراع اروپا و اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمريکا هر يک طبقه بندی خاص خود را (USPC وECLA ) داشتند. طبقه‌بندی جديد بيشتر مبتنی بر طبقه‌بندی اروپايي است و با طبقه‌بندی استاندارد ثبت اختراع (IPC) که از سوی سازمان جهانی ماليت فکری تعريف و به‌روز می‌شود سازگار خواهد بود. پس از تغييرات اخير در قوانين ثبت اختراع آمريکا و پذيرفتن نظام تقدم در ثبت (First-to-file) به جای نظام تقدم در اختراع (First-to-invent)، اين تحول را می‌توان دومين گام بزرگ نظام ثبت اختراع آمريکا در نزديک شدن به استانداردهای پذيرفته شده بين‌المللی دانست.

همچون طبقه‌بندی‌های پيشين، اين طبقه‌بندی مشترک هم پيوسته به روز خواهد شد. اکنون وبگاه مستقلی به معرفی اين طبقه‌بندی جديد اختصاص يافته است (لينک). محتوای آموزشی مفيد و کاربردی در اين وبگاه (به ويژه در لينک آموزش) پيش‌بينی شده است که مطالعه آن به علاقمندان و دست‌اندرکاران ثبت اختراع و جستجوی اطلاعات اختراعات توصيه می‌شود.تاريخ: ۱۳۹۲/۳/۱

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.