پيوستن ايران به به معاهده همکاری در ثبت اختراعات (PCT)

بنا بر خبر سازمان جهانی مالکيت فکری (لينک خبر)، پيوستن جمهوری اسلامی ايران به معاهده همکاری در ثبت اختراع از تاريخ 17 مهرماه 1392 اجرايي خواهد شد و ايران به عنوان عضو صد و چهل و هشتم (148) اين معاهده شناخته خواهد شد.

لازم به ذکر است که لايحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اين معاهده در جلسه 24 مهرماه 1386 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود اما در سال‌های گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (به عنوان مرجع ملی نظام ثبت اختراع) به دليل کمبود امکانات و مهیا نبودن زیرساخت‌های اجرایی لازم (لينک)، سند الحاق را به سازمان جهانی مالکيت فکری توديع نمی‌کرد. در نهايت در تاريخ 13 تيرماه 1392 اين سند به آن سازمان جهانی تحويل داده شد و عضويت ايران از تاريخ 17 مهرماه 1392 نهايي خواهد شد.

این معاهده با کمک به ساده‌سازی فرآيند ثبت اختراع در ديگر کشورها، برای مخترع این امکان را به وجود می‌آورد تا با ثبت تنها یک تقاضانامه ثبت، مسير کسب حفاظت قانونی در کشورهای عضو را به موازات طی کند. همچنين از راه اين فرآيند ثبت، مخترعين می‌توانند زمان بيشتری برای تصميم‌گيری در مورد کشورهای محل ثبت اختراع خود به دست آورند. پيش از اين (بر اساس کنوانسيون پاريس) مخترعين ايرانی از زمان ثبت درخواست ثبت اختراع خود در ايران تنها 12 ماه وقت داشتند تا نسبت به تشکيل پرونده ثبت در ديگر کشورها اقدام کنند. اما مشکل اين جاست که در اين بازه زمانی کوتاه، پتانسيل تجاری بسياری از اختراعات آشکار نمی‌شود و سرمايه‌گذاری برای ثبت آنها دشوار می‌شود. اما از راه معاهده همکاری ثبت اختراع اين بازه زمانی تا 30 ماه افزايش می‌يابد.
تاريخ: ۱۳۹۲/۴/۲۲

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.