انتشار کتابی جديد در باب نوآوری باز
به تازگی کتاب مهم ديگری در حوزه نوآوری باز با عنوان "افق‌های نوين در نوآوری باز" نهايي شده که در ماه اکتبر 2014 (مهرماه 1393) توسط انتشارات آکسفورد منتشر خواهد شد (لينک آمازون). در سال‌های گذشته، مفهوم نوآوری باز به شدت مورد توجه پژوهشگران مديريت نوآوری در سراسر جهان قرار گرفته است. شواهد نشان می‌دهد که اقبال بنگاه‌های تجاری به اين مفهوم نيز بسيار گسترده و فزاينده بوده است. تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده در ارتباط با نواوری باز بسيار زياد و فزاينده بوده است. در دل اين پژوهش‌ها و تجارب، انبوهی از مفاهيم، تعاريف، کاربردها و تحليل‌های مختلف مطرح شده است.

در اين مقطع زمانی جای خالی منبعی علمی که برآيند اين موج پژوهشی را به صورتی منسجم به علاقمندان ارائه کند، خالی بود. اين امر در اين کتاب مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اين کتاب حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران پيشتاز نوآوری باز است که توسط سه چهره سرشناس اين حوزه يعنی هنری چسبرو، ويم ونهوربيک و جول وست گردآوری شده است.

فرآيند تعريف، نگارش و انتشار اين اثر خود نمونه آشکاری از رويکرد باز به نوآوری است. جمعی از پژوهشگران فعال نوآوری باز، از نسل‌های مختلف و از کشورهای گوناگون، در روند نگارش اين کتاب با سه نويسنده اصلی همراه شده‌اند. پروفسور هنری چسبرو که به واسطه انتشار نخستين کتاب نوآوری باز در سال 2003 به "پدر نوآوری باز" هم شهره است، همواره رويکردی مبتنی بر هم‌آفرينی و نوآوری جمعی در اين حوزه داشته است. او هر تابستان، کارگاهی سه روزه با حضور آن دسته از دانشجويان دکترا که پژوهش خود را در اين زمينه انجام می‌دهند برگزار می‌کند و با هم به مرور آخرين دستاوردهای پژوهشی می‌پردازند. در نگارش همين کتاب جديد نيز چند نفر از همان دانشگران جوان نوآوری باز مشارکت داشته‌اند.

فهرست مطالب اين کتاب به قرار زير است:

فصل نخست- روشنگری در باب نوآوری باز: شفاف‌سازی پارادايمی نو برای درک نوآوری
(Henry Chesbrough & Marcel Bogers)

فصل دوم- شرکت‌ها، کاربران و نوآوری: مدل تعاملی نوآوری باز
(Frank Piller & Joel West)

فصل سوم- طبقه‌بندی نوآوری باز و مدل‌های کسب‌وکار باز
(Wim Vanhaverbeke & Henry Chesbrough)

فصل چهارم- چالش‌های تامين مالی سکوهای نوآوری باز
(Joel West)

فصل پنجم- نوآوری باز و پويايي صنعتی: به سوی چارچوبی برای همگرايي کسب‌وکار
(Jens Frøslev Christensen)

فصل ششم- کاوش در نوآوری باز در سطح پروژه‌های پژوهش و توسعه
(Wim Vanhaverbeke, Jingshu Du, Bart Leten & Ferrie Aalders)

فصل هفتم- کاوش در نوآوری باز در بنگاه‌های کوچک و متوسط
(Sabine Brunswicker & Vareska van de Vrande)

فصل هشتم- نوآوری باز در شرکت‌های چند مليتی: نکاتی نو از جريان پژوهش‌وتوسعه جهانی
(Kazuhiro Asakawa, Jaeyong Song & Sang-Ji Kim)

فصل نهم- نوآوری باز اجتماعی
( Henry Chesbrough& Alberto Di Minin)

فصل دهم- نوآوری باز و مالکيت فکری: ديدگاه بازار دو سويه
(Henry Chesbrough & Roya Ghafele)

فصل يازدهم- مديريت نوآوری باز رو به بيرون
(Henry Chesbrough & Chris Winter)

فصل دوازدهم- الگوهای پياده‌سازی نوآوری باز در شرکت‌های چندمليتی
(Letizia Mortara & Tim Minshall)

فصل سيزدهم- کمک گرفتن از واسطه‌های نوآوری: نوآوران برای افزايش ارزش جستجوهای بيرونی دانشی چه می‌توانند بکنند؟
(Nadine Roijakkers, Andy Zynga & Caroline Bishop)

فصل چهاردهم- تئوری‌های بنگاه اقتصادی و نوآوری باز
(Wim Vanhaverbeke & Myriam Cloodt)

فصل پانزدهم- جمع‌بندی: سوار بر موج نوين پژوهش در نوآوری باز
(Wim Vanhaverbeke, Joel West & Henry Chesbrough)


تاريخ: ۱۳۹۳/۴/۱۵

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.