کارگاه آموزشی تجاری‌سازی فناوری

انجمن مديريت فناوری در تاريخ 16 مرداد 1393 کارگاه آموزشی "تجاری‌سازی فناوری در ايران" را برگزار می‌کند. در اين کارگاه، ضمن بررسی مفهوم و روش‌های تجاری‌سازی فناوری، الزامات و عوامل موثر بر آن در محيط کسب‌وکار ايران بررسی و تحليل می‌شوند. تجربيات موفق و ناموفق شرکت‌های ايرانی با ذکر نمونه‌های متعدد واکاوی خواهند شد. همچنين با مشارکت شرکت‌کنندگان، راهبرد تجاری‌سازی يک فناوری خاص در ايران مورد هم‌فکری و تحليل قرار می‌گيرد. مدرس اين کارگاه دکتر سيد کامران باقری خواهد بود. اطلاعات بيشتر در خصوص مخاطبان، سرفصل‌ها و شرايط شرکت در اين کارگاه در وبگاه انجمن مديريت فناوری (لينک) آمده است.تاريخ: ۱۳۹۳/۴/۲۴

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.