برگزاری دوره بين‌المللی مديريت نوآوری
انجمن مديريت فناوری ايران با همکاری دانشگاه سانتانا ايتاليا اولين دوره بين‌المللی مديريت نوآوری و تحقيق و توسعه را در شهر ولترا ايتاليا برگزار می‌کند. اين دوره برای مديران شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی و با حضور اساتيد برجسته ايتاليايي طراحی شده است.
 
 


تاريخ: ۱۳۹۴/۱/۱۸

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.