سومين کنفرانس جهانی نوآوری باز
شهر بارسلون اسپانيا در روزهای 25 و 26 آذرماه امسال ميزبان سومين کنفرانس جهانی نوآوری باز خواهد بود. اين کنفرانس که به همت هنری چسبرو نويسنده مشهور کتاب نوآوری باز و يکی از بزرگترين متفکران جهانی مديريت و رهبری (به انتخاب مجله فوربز) شکل گرفته برای نخستين بار در بيرون از آمريکا برگزار می‌شود. در اين کنفرانس جمعی از مديران ارشد نوآوریِ شرکت‌های پيشرو به همراه پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان نوآوری باز شرکت می‌کنند. 
 
اطلاعات کاملتر درباره کنفرانس جهانی نوآوری باز و شرايط شرکت در آن در وبسایت اين کنفرانس آمده است.


تاريخ: ۱۳۹۵/۶/۵

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.