سخنراني با عنوان "انتقال فناوری در عصر نوآوری باز"، كارگاه آموزشي بين المللي برنامه ريزي و پياده سازي پروژه هاي انتقال تكنولوژي بين المللي" – APCTT-IROST و پارك فناوري پرديس، 29 آبان 1386.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.