مدت زمان: 00:00
  نمایش ویدیو
  دانلود ویدیو
 
 جايزه پژوهشگر برتر مديريت فناوری صنعت نفت کشور در سال 1389
تاریخ ۱۳۹۰/۸/۸
 

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.