مدت زمان: 14:01
  نمایش ویدیو
  دانلود ویدیو
 
 نگاه تحلیلی به تجاری‌سازی یک اختراع
تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱۷
 

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.