نوآوری مدل کسب‌وکار به سبک سريال شهرزاد
وقتی ساخت فصل نخست سريال شهرزاد به پايان رسيد، خيلی‌ها در قالب همان مدل‌های سنتی پيش‌بينی کردند که اين سريال نمی‌تواند هزينه احتمالاً چند ده ميلياردی خود را بازگرداند و بی‌شک يک پروژه شکست خورده اقتصادی خواهد بود. اما سريال شهرزاد از قالب‌های قبلی فراتر رفت و در دام مدل سنتی رايج گرفتار نماند. اين سريال با نوآوری در بسياری از عناصر مدل کسب‌وکارِ سريال‌های ايرانی، تمام پيش‌بينی‌های قبلی را نقش بر آب کرد. فروش ...

۱۳۹۵/۳/۲۰ :تاريخ   8 نظر


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.