خطری به نام شهوت خرید
شايد شگفت‌زده شويد اگر بگويم که امروزه بسياری از پدران و مادران ايران‌زمين با دستان خود، فرزندان‌شان را به نوعی اندوه پايدار مبتلا می‌کنند! اين پديده آنچنان در اين سرزمين همه‌گير شده که آينده کشور را با تهديدی جدی روبه‌رو کرده است. متاسفانه مبتلايان به اين اندوه پايدار به سادگی قابل درمان هم نخواهند بود. اين اندوه، نتيجه "شهوت خريد" است! مبتلايان به شهوت خريد به جای ...

۱۳۹۵/۷/۱۶ :تاريخ   1 نظر


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.