عضویت
توضيحــــات

براي عضويت در سايت فرم زير را با دقت پر کنيد. Email شما به عنوان نام کاربري شما در نظر گرفته خواهد شد و پس از اتمام عضويت ايميلي به آدرس Email شما فرستاده خواهد شد که شامل مشخصات کاربري شما مي باشد و شما مي توانيد از طريق اين اطلاعات وارد سيستم شويد. پس براي تاييد عضويت خود حتما Email صحيح وارد نمائيد.
مشخصات فردي

Email: *    
کلمه رمز: *    
تائید کلمه رمز: *     
نام: *    
نام خانوادگي: *    
شرکت/رشته تخصصی: *    
سمت سازمانی/سطح تحصیلی: *    

آدرس شما

استان:
شهر:
آدرس 1:
آدرس 2:
کدپستي:

اطلاعات تماس

تلفن:
تلفن همراه: *  

کد امنیتی
 


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.