انتقاد از نوآوری‌باز
۱۳۹۰/۱۱/۱۹

 

ماه گذشته مجالی دست داد تا در يک کارگاه آموزشی سه روزه مستقيم پای منبر "هنری چسبرو" (پدر نوآوری باز) بنشينم و شاگردی کنم. روی گشتاده و رفتار ايشان در نوع خود آموزنده بود و نشان می‌داد که طرح پارادايم نوآوری باز از سوی وی اتفاقی نبوده است. به بيان ديگر، برای باز عمل کردن در سطح بنگاهی به افرادی با ويژگی‌های فردی خاصی هم نياز است. از قضا همين مقوله (يعنی ويژگی های فردی مناسب برای کار در فضای نوآوری باز) به عنوان يکی از حوزه‌های کمتر پژوهش شده در ادبيات نوآوری باز مطرح شد. اين همان جايي است که ادبيات رفتار سازمانی با نوآوری باز گره می‌خورد.

اما يکی از ويژگی‌های برجسته آن کارگاه آموزشی، اختصاص يک نشست کامل به انتقاداتی که به پارادايم نوآوری باز مطرح شده و هم‌انديشی برای يافتن پاسخ‌های مناسب به آنها بود. مجموعه‌ای از اين انتقادات در مقاله‌ای به نام "چرا نوآوری باز شرابی کهنه در بطری‌های نو است" (دانلود متن کامل مقاله) گرد آمده است. نويسندگان آن ادعا دارند که نوآوری باز حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد و يک‌سری مفاهيم شناخته شده را با رنگ و لعابی نو دوباره مطرح کرده‌است. در مورد تک‌تک انتقادات مطروحه گفتگو و هم‌فکری شد که بسيار آموزنده بود.

حرف‌های تازه نوآوری باز از ديدگاه خود چسبرو در چارچوب هشت عنوان زير تشريح شد:

1-    طرح اهميت يکسان دانش درونی و بيرونی

2-    نقش محوری مدل کسب‌وکار در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

3-    اشتباهات نوع اول و دوم در ارزيابی پروژه‌های پژوهشی

4-    هدفمند بودن سرريزها

5-    فراگير بودن دانش صنعتی مفيد

6-     نقش راهبردی مالکيت فکری در نوآوری

7-    سربرآوردن واسطه‌های نوآوری

8-    نياز به سنجه‌های جديد برای ارزيابی توانمندی و عملکرد نوآوری

به تمام علاقمندان نوآوری باز، مطالعه مقاله بالا و انديشه در مورد هشت عنوان بالا را توصيه می‌کنم.

 

نظر کاربران

با تشكر از اطلاع رساني شما
مقاله بسيار ارزنده بود
نوشته شده توسط رستائيان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱
0
0

سلام

بند هفتم يعني Intermediary ها سلول انفرادي بنده است!

دارم روي تاكسونومي‌هاي مختلف در خصوص تشريح نقش واسطه‌ها كار مي‌كنم از هاول تا چسبرا، انشاله بتونم تز رو تا خرداد جمع كنم.

Sincerely
نوشته شده توسط بنيامين مشيري در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۰
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.