عملکرد اداره ثبت اختراع
۱۳۹۱/۳/۲۲

 

سال‌هاست که در مورد اهميت انتشار اطلاعات اسناد اختراع و اهميت آن گفته‌ايم و گفته‌اند. بارها اشاره شد که در همه کشورهای توسعه‌يافته و روبه رشد، اطلاعات اختراعات پس از يک دوره محرمانه هجده ماهه بر روی اينترنت در دسترس عموم مردم قرار می‌گيرند. تکرار شد که افشای عمومی اطلاعات اختراعات حق عموم مردم يک کشور در ازای حق انحصاری واگذار شده از سوی دولت به مخترع است. گفته شد که افشای عمومی اطلاعات اختراعات يکی از چهارکارکرد اصلی نظام ثبت اختراعات هر کشور (در کنار ايجاد انگيزه نوآوری، بازارآفرينی برای فناوری و ارسال پيام) است. تاکيد شد که دسترسی عمومی به اطلاعات اسناد اختراعات، توسعه علم و فناوری را شتاب می‌بخشد. ذکر شد که تحليل اطلاعات مندرج در اسناد اختراع در سطح بنگاهی و ملی مزايای فراوان دارد و به ويژه در سطح ملی به تدوين سياست‌های هوشمندانه و سنجش اثربخشی سياست‌های پيشين در حوزه علم و فناوری کمک می‌کند. يادآوری شد که دسترسی و تحليل اطلاعات ثبت اختراع خود به يک رشته علمی بسيار رو به رشد تبديل شده و ژورنال علمی ويژه‌ای دارد و ...

با اين وجود هنوز در ايران دسترسی به اطلاعات اسناد ثبت اختراع شدنی نيست! هنوز عموم مردم از حق قانونی خود برای آگاهی از چندوچون اختراعات ثبت شده محرومند! هنوز وبگاهی برای دسترسی و جستجو در اطلاعات اختراعات ايران راه‌اندازی نشده! هنوز جزييات اختراعات ايران مثل راز سر به مهر پنداشته می‌شود! هنوز پژوهشگران نمی‌توانند در تحليل توان نوآوری در سطح ملی به آمار ثبت اختراع استناد کنند! هنوز سياست‌گذاران فناوری در ايران نمی‌توانند تاثير سياست‌های پيشين در سمت و سوی اختراعات ملی را ارزيابی کنند و آن‌را دستمايه تدوين سياست‌های بهتر قرار دهند! هنوز ...

اگر خيلی تلاش کنيد تا از عملکرد اداره ثبت اختراع يا آمار اختراعات ثبت شده در کشور آگاه شويد، بايد اينترنت را زير و رو کنيد تا شايد مديری در مصاحبه‌ی خود به آماری اشاره کرده باشد. البته آنهم به متغيرهای ديگری بستگی دارد. اگر همچون سال‌های نه چندان دور آمار اختراعات ملی افزايشی بود، آنگاه شانس شما زياد خواهد بود که در تلاش مديران برای خبررسانی (آنهم با واژه‌هايي چون "رشد انفجاری اختراعات" و ...)، عدد و رقم به‌درد بخوری به دست آوريد. اما اگر همچون چند سال گذشته اعداد رو به کاهش و کاهش باشد، دست آخر شايد شانس آورده و يک مصاحبه از باب ادای وظيفه به دست آوريد!

اما جدای از دسترسی عمومی به اطلاعات ثبت اختراع، در مورد خود اداره ثبت اختراع و نقش آن در نظام ملی نوآوری چگونه بايد پژوهش کرد؟ اين اداره در راستای کدام سياست‌های ملی نوآوری گام برمی‌دارد؟ اهداف کمّی و کيفی اين اداره در افق کوتاه، ميان و بلندمدت چيست؟ اداره ثبت اختراع در راه رسيدن به آن اهداف تا چه اندازه موفق بوده است؟ شاخص‌های ارزيابی عملکرد اداره ثبت اختراع کدامند؟ ...

بدون اين‌که بخواهم هرگونه قضاوتی کرده باشم، از شما می‌خواهم در اينجا نگاهی به گزارش عملکرد اداره مالکيت فکری انگلستان در حوزه ثبت اختراعات (مربوط به سال 2010/2011) بياندازيد و خود قضاوت کنيد.

 

نظر کاربران

استاد مواردی رو که با رنگ زرد مشخص می کنید(لینک ها) خوانا نیستند
لطفا رنگ سبز و یا آبی بگذارید، مرسی
نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۸
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.