نوآوری باز: ادبيات غالب مديريت نوآوری
۱۳۹۱/۸/۲۲

 

کمتر از ده سال پس از انتشار کتاب "نوآوری باز: پارادايم نوين آفرينش و تجاري‌سازي فناوري" در سال 2003، امروزه موج اين پارادايم نوين تمام ادبيات علمی حوزه مديريت نوآوری را تحت تاثير قرار داده است. اما بهتر است نگاهی تاريخی به حرکت اين موج بياندازيم و برخی نکات ويژه آن را بهتر بشناسيم. هنری چسبرو که امروزه به عنوان "پدر نوآوری باز" شناخته می‌شود، با نوشتن آن کتاب خود را به عنوان يکی از چهره‌های برتر مديريت نوآوری شناسانده است.وی به دليل نگارش اين کتاب به عنوان يکی از 50 نوآور برتر آمريکا برگزيده شد و مجله "راهبرد+کسب و کار" و "انجمن خلاقيت و نوآوری اروپا" اين کتاب وی را بهترين کتاب نوآوری سال ناميدند.

اما نکته اينجاست که پارادايم‌های نوين علمی معمولاً در دل مقالات علمی مطرح و مورد استقبال جامعه علمی قرار می‌گيرند. اما پارادايم نوآوری باز نخستين بار در يک کتاب مستند شده و آن‌هم نه با زبان آکادميک که با زبانی که برای مديران صنعت قابل فهم باشد. البته اين موضوع با توجه به پيشينه چسبرو کاملاً قابل انتظار است. وی پيش از تدريس در دانشگاه، ده سال در سمت‌های برنامه‌ريزی محصول و بازاريابی راهبردی شرکت‌های دره سيليکون کار کرده است. او هفت سال از آن ده سال را در شرکت کوانتوم، يکی از پيشتازان توليد ديسک سخت و از 500 شرکت برتر دنيا، کسب تجربه کرده است. بنابراين جای شگفتی نيست که چرا اين کتاب پيش از جامعه آکادميک مورد توجه مديران صنعت قرار گرفت.

اگر در دو سه سال نخست انتشار آن کتاب جستجويي در گوگل با عبارت "نوآوری باز" انجام می‌داديد تنها يک سری فايل های ارائه و سخنرانی مديران شرکت‌های بزرک (همچون نوکيا، فيليپس، سامسونگ و ...) را پيدا می‌کرديد و مقاله چندانی وجود نداشت. بنابراين اين از ويژگی‌های جالب پارادايم نوآوری باز است که مديران صنعت زودتر از دانشگاهيان و پژوهشگران با آن ارتباط برقرار کردند.

اما با تاخيری چند ساله توجه دانشگاهيان و پژوهشگران هم به اين پارادايم نوين جلب شد و به ويژه در چند سال اخير اين پارادايم به گفتمان غالب حوزه مديريت نوآوری تبديل شده است. امروز اگر شما تنها در گوگل پژوهشی (Google Scholar) به دنبال نوآوری باز بگرديد با عدد خيره کننده بيش از دو ميليون نوشتار علمی روبه‌رو می‌شويد (About 2,270,000 results). کافيست امروز سری به صفحه اصلی چند ژورنال برتر حوزه مديريت نوآوری بزنيد و فهرست پرخواننده‌ترين و پرمرجع‌ترين مقالات آنها را ببينيد. در تمامی اين ژورنال‌ها حضور پررنگ پارادايم نوآوری باز محسوس است. در ادامه برخی از اين موارد را جهت استحضار شما آورده‌ام اما تنها مواردی را آوردم که "نوآوری باز" در عنوان مقاله بود. لذا بسياری از مقالات ديگر هم که در ذيل همين پارادام مطرح شده اند در جداول زير منعکس نشده است.
 

پرخواننده ترين مقالات ژورنال "مديريت پژوهش و توسعه" (R&D Management):

لازم به ذکر است که می‌توان اين مقالات را به صورت رايگان بر روی صفحه اينترنتی اين ژورنال (لينک) دانلود کرد که اين هم خود نمونه‌ای از رويکر باز به مقالات نوآوری باز است.

Impact Factor: 2.507

شماره يک:

 

Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon,Oliver Gassmann, Ellen Enkel, and Henry Chesbrough

شماره دو:

 

The future of open innovation,Oliver Gassmann, Ellen Enkel, and Henry Chesbrough

شماره چهار:

 

Firms' open innovation policies, laboratories' external collaborations, and laboratories' R&D performance,Kazuhiro Asakawa, Hiroshi Nakamura, and Naohiro Sawada

 

پرخواننده ترين مقالات ژورنال تکنوويشن (Technovation):

Impact Factor: 2.760

شماره يک:

 

Open innovation: State of the art and future perspectives,Eelko K.R.E. Huizingh

شماره دو:

 

The Open Innovation Journey: How firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm,Davide Chiaroni, Vittorio Chiesa, Federico Frattini

شماره سه:

 

Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges,Vareska van de Vrande, Jeroen P.J. de Jong, Wim Vanhaverbeke, Maurice de Rochemont

 

پرمرجع ترين مقالات ژورنال تکنوويشن:

شماره سه:

 

Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges,van de Vrande, V., de Jong, J.P.J., Vanhaverbeke, W., and de Rochemont, M.

 

پرمرجع ترين مقالات ژورنال سياست پژوهش (Research Policy):

Impact Factor: 3.977

شماره سه:

 

How open is innovation?Linus Dahlander, David M. Gann

 

 

 

نظر کاربران

آقای باقری
سلام

پیشرانی شما در توسعه نوآوری باز تحسین برانگیز است. امیدوارم روحیه هایی این چنین باورمند در افراد و گروه های مختلف که در زمینه علوم نوین در مختصات جامعه ما فعالیت حرفه ای و دانشگاهی دارند، گسترش یابد.
راستی کارکرد - هم آفرینی - هم با نوشته هایی که در این دو ماه اخیر در وبسایت منتشر شده، کم کم دارد بروز پیدا می کند.
سربلند باشید و پایدار و نوآور؛ از نوع باز :)
نوشته شده توسط سیدعلیرضا در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۴
1
0

با تشكر از مطالب ارائه شده بي شك جنابعالي با ترجمه كتاب نوآوري باز از توسعه دهندگان و مروجان آن در اين مرزو بوم بوده و در توسعه آن در كشور نقش اساسي داشته ايد
نوشته شده توسط محمو رستائيان در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۷
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.