تقديم به ايرانيان زير ده سال
۱۳۹۱/۹/۱۲

 

چند روزي است که خواندن کتاب «اقتدار گرايي ايراني در عهد قاجار» را تمام کرده‌ام. اين کتاب خوب به قلم دکتر محمود سريع‌القلم (استاد دانشگاه شهيد بهشتي) در پنج فصل نوشته شده است. به گمانم خواندن اين کتاب براي همه ايرانيان قابل توصيه است. اگر چه موضوع اين کتاب اجتماعي/تاريخی است ولي مديران ايراني در تمام حوزه‌ها (از جمله مديريت نوآوري و فناوري) از اين کتاب بهره فراوان خواهند برد. بسياري از مشکلات فضاي سازمان‌هاي ايراني در شبکه‌سازي، کارگروهي، اعتماد و ... ريشه در دلايل ژرف اجتماعي و تاريخي دارند که شناخت ريشه‌هاي آن رفتارها به مديريت بهتر چالش‌هاي ناشي از آنها کمک فراوان مي‌کند. البته همين شناخت به ما يادآور می‌شود که پيشرفت در حوزه نوآوری در سطح ملی يک‌شبه به دست نخواهد آمد و در مرور زمان بايد بر برخی از موانع اجتماعی و فرهنگی چنين پيشرفتی غلبه کرد. خيلی دوست دارم دوباره اين کتاب را تنها از ديدگاه مديريت نوآوري بخوانم (البته اگر در آينده مجالي دست دهد!).

بخشي از مقدمه اين کتاب را بسيار پسنديدم که در آن آمده بود: "تقديم به ايرانيان زير ده سال، که در آينده براي کسب ثروت، به نهاد دولت نزديک نخواهند شد! براي افزايش قدرت کشور، ثروت توليد خواهند کرد؛ ظرفيت نقدپذيري و اصلاح تدريجي را در خود پديد خواهند آورد. از فرهنگ واکنش هاي سريع به خويشتن داري، ارتقاء فرهنگي پيدا خواهند کرد. از فرهنگ شفاهي و غير دقيق به فرهنگ مسئولانه مکتوب، انتقال تمدني پيدا خواهند نمود. از رفتارها و کارهاي کوتاه مدت به گستره دراز مدت، رشد فکري پيدا خواهند کرد. تضعيف، تخريب و انتقام را از فرهنگ سياسي خود حذف خواهند نمود. از رشد و موفقيت ديگران به طور واقعي خوشحال شده و درس خواهند آموخت، غرور بي جا، حسادت و ناجوانمردي را به سکوت، احترام و گذشت تبديل خواهند کرد، دروغ گوئي و وارونه جلوه دادن واقعيت ها را از نظام معاشرتي خود با ديگران حذف خواهند نمود، براي کسب قدرت،به اصل رقابت و فرصت براي ديگران اعتقاد خواهند داشت و پس از رسيدن به قدرت، فقط دوره محدودي، صرفاً براي تحقق کارهاي بزرگ، در قدرت خواهند ماند."

 

نظر کاربران


نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.