هفتمين کنفرانس ملی مديريت فناوری: يک گردهمايي اميدبخش
۱۳۹۲/۱۰/۴

نوزدهم و بيستم آذرماه، جزيره زيبای کيش ميزبان يک گردهمايي بزرگ و اميدبخش بود. اين گردهمايي،  نقطه عطفی در روند تعالی مديريت فناوری و نوآوری در ايران به شمار می‌رود و بی‌شک در آينده شاهد پيامدهای فرخنده آن خواهيم بود. برای من و ديگر اعضای کميته علمی نخستين کنفرانس مديريت فناوری در سال 1382 قابل تصور نبود که تنها در ده سال چنين گام‌های بلندی برداشته شود و کنفرانسی با اين اهميت و ويژگی‌های ممتاز برگزار شود. اما اجازه دهيد تنها به برخی از نقاط درخشان کنفرانس هفتم مديريت فناوری اشاره کنم:

     -  سه نسل از دانش‌آموختگان و علاقمندان مديريت فناوری با هم و در کنار هم برای برگزاری اين کنفرانس تلاش کردند. بزرگان موسفيد کرده، اساتيد جوان و دانشجويان، هر کدام به سهم خود کوشيدند و آورده هر سه گروه هم بسيار ارزش‌افزا بود. همين هماهنگی و هم‌افزايي در خود کنفرانس و ترکيب شرکت‌کنندگان هم نمايان بود.

     -  مديران ارشد صنعت در اين کنفرانس حضوری کاملاً فعال و سازنده داشتند. اين مديران چه در سخنرانی‌ها، چه در ارائه مقالات، چه در پانل‌های تخصصی و حتی به عنوان شنوندگان علاقمند بر جديت و اثربخشی کنفرانس افزودند. اين جديت در پانل‌های تخصصی که با نگاه به نيازها و مشکلات صنعت طراحی شده بودند، نمود دوچندان داشت.

     -   مديران و سياست‌گذاران دولتی، پس از سخنرانی‌هايشان کنفرانس را ترک نکردند و مشارکت سازنده‌ای در طول دو روز کنفرانس داشتند. اين مديران که خوشبختانه بيشتر آنها از دانش‌آموختگان يا کارآزمودگان مديريت فناوری هستند، در سخنرانی‌های خود نشان دادند که يادگيری در سطح سياست‌گذاری فناوری هم متناسب با فضای دانشگاهی و پژوهشی، درجريان بوده است.

     -  جايزه ملی مديريت فناوری و نوآوری، از ابتکارات بسيار باارزش اين کنفرانس بود. اين جايزه، در مرور زمان به تعميق فرهنگ نوآوری فناورانه در بنگاه‌ها کمک می‌کند و بستری برای تعالی و نهادينه‌سازی مديريت فناوری در سطح بنگاهی و سپس ملی فراهم خواهد آورد. برکات فراوان اين جايزه (در صورت تداوم و پافشاری بر فرآيندهای استاندارد و شفاف ارزيابی) در ميان و بلندمدت نمايان خواهند شد.

     -  اختصاص نشست ويژه‌ای به ديپلماسی فناوری و دعوت از مديران وزارت امور خارجه برای مشارکت در اين نشست از نوآوری‌های خوب اين کنفرانس بود. از آنجا که مديريت فناوری، حوزه‌ای ميان رشته‌ای است بايد اجازه داد که تمام حوزه‌ها و رشته‌های مرتبط، به اهميت و اثربخشی آن پی‌برده، مديريت فناوری را از خود بدانند و در راه اعتلای آن بکوشند. برای نمونه، نقش پررنگ توان فناوری بنگاهی و ملی در ارتباطات و توازن قوا ميان کشورها در سطح بين‌المللی اقتضا می‌کند که نمايندگی‌های ايران در تمامی کشورها ورودی جدی به اين حوزه داشته باشند. دانش و تخصص ديپلماتيک آنها می‌تواند در خدمت افزايش رقابت‌پذيری بنگاه‌های نوآور ايرانی قرار گيرد و افزايش توان فناوری ملی هم به پيشبرد اهداف ديپلماتيک آنها کمک خواهد کرد. بنابراين ابتکارات باارزشی از اين دست را بايد با قدرت ادامه داد.

     -  مکان انتخاب شده برای کنفرانس مناسب و در بهبود فضای کنفرانس بسيار موثر بود. زيبايی جزيره کيش، آب و هوای خوب، امکانات اقامتی مناسب و دست‌آخر امکان ورود و خروج آسان‌تر ميهمانان خارجی، همگی به برگزاری کنفرانسی بهتر کمک کرد. اما از همه مهم‌تر، بيرون بودن کنفرانس از تهران و شهرهای بزرگ، باعث شد که مديران شرکت‌کننده تمرکز بيشتری داشته باشند و ناچار نشوند به دلايل گوناگون کاری، کنفرانس را ترک کنند. البته حتماً اين انتخاب، بر زحمت کادر اجرايي کنفرانس افرود. اما آنها به خوبی از عهده اين کار سنگين برآمدند و تلاش آنها جای تقدير فراوان دارد.

     -  استقبال از سخنرانی‌ها، نشست‌های تخصصی و ارائه مقالات بسيار خوب بود. برای نمونه، سالن کوچک ارائه مقالات در روز دوم کاملاً پر بود و تعداد زيادی در همان سالن به صورت ايستاده و با علاقه مباحث را دنبال می‌کردند.

     -  تاکيد کنفرانس بر نقش شرکت‌های بزرک و شبکه‌سازی برای توسعه فناوری بسيار به‌جا و مناسب بود. همين انتخاب نشان می‌دهد که اين کنفرانس توانسته به تدريج با واقعيت‌های صنعت کشور و نيازهای آن ارتباط نزديک برقرار کند. حضور برخی شرکت‌های بزرگ (همچون گروه مپنا) و ارائه دستاوردهای آنها در حوزه توسعه و بومی‌سازی فناوری هم پربار و اميدبخش بود.

 

اگر تنها 11 سال پس از پايه‌گذاری انجمن مديريت فناوری و تنها 10 سال پس از برگزاری نخستين کنفرانس ملی مديريت فناوری، شاهد برگزاری کنفرانسی با اين همه ويژگی‌های خوب و دستاوردهای قابل توجه هستيم، پس می‌توان به افق دوازده سال آينده بسيار اميدوارانه‌تر نگريست. می‌توان چشم داشت که ايران در سال 1404 به يکی از کشورهای مولد دانش مديريت فناوری و نوآوری تبديل شده باشد و کنفرانس مربوطه يکی از بزرگترين و پراعتبارترين کنفرانس‌های تخصصی مديريت فناوری و نوآوری دست‌کم در سطح آسيا باشد. برای رسيدن به آن جايگاه بلند، بايد تلاش‌ها را دوچندان کرد و ظرفيت يادگيری را افزايش داد. بايد تجربه برگزاری هر کنفرانس را تحليل و مستند کرد و برای رفع کاستی‌های آن از هم‌اکنون برنامه‌ريزی کرد. مواردی که در ادامه می‌آيند از جمله نقاط مستعد برای بهبود هستند:

     -  حضور مديران بخش خصوصی و فناوران کارآفرين در اين کنفرانس هنوز به اندازه کافی نيست. اين کنفرانس و حاميان آن هنوز بسيار دولتی هستند و بايد با برنامه‌ريزی پای بخش خصوصی به اين کنفرانس باز شود. برای شروع می‌توان يک يا دو پانل تخصصی را به نقل تجربيات موفق کارآفرينان بخش خصوصی ايران در ثروت‌آفرينی از نوآوری و فناوری اختصاص داد. جايزه ملی مديريت فناوری و نوآوری، بستر خوبی برای شناسايي و جذب اين کارآفرينان است، اما صرف اعطای لوح به برگزيدگان کافی نيست و بايد تجربه آنها به گونه‌ای بيان شود که برای ديگران الهام‌بخش و منبع يادگيری باشد.

     -  اهميت دادن به تجربه و حضور مديران نبايد به کم‌رنگ شدن اهميت مقالات و بار پژوهشی کنفرانس بيانجامد. ارائه مقالات نبايد کاملاً به روز دوم سپرده شود و در سالن‌های کوچک برگزار گردد. تعداد مقالات پذيرفته شده نبايد آنقدر کم باشد که در سال‌های آينده انگيزه‌ای برای ارسال مقالات برای کنفرانس باقی نماند. برخی کنفرانس‌های بسيار معتبر خارجی، راه حلی خوب برای اين موضوع دارند. آنها پس از غربال کيفی سخت‌گيرانه، دو يا سه برابر تعداد مقالات ارائه شده را می‌پذيرند و همه آنها را در حکم مقالات ارائه شده در نظر می‌گيرند و فقط در ارائه (با توجه به محدوديت وقت) اولويت‌گذاری می‌کنند.

     -  تقدير از "بهترين مقاله" و "بهترين مقاله دانشجويي" بايد بخش مهمی از اين کنفرانس باشد. البته برای اينکه اين تقديرها زمان محدود کنفرانس را نگيرند، معمولاً مراسم شامی با دعوت از همه شرکت کنندگان برگزار می‌شود و تقديرها در کنار صرف شام انجام می‌شوند.

     -  در ترويج مديريت فناوری و نوآوری، بايد تمام بازيگران و ذينفعان را مشارکت داد و منافع آنها را نيز لحاظ کرد. برای نمونه، ناشران کتاب‌های مديريت فناوری و نوآوری نقشی مهم در ترويج اين علم نوپا در کشور داشته‌اند و خواهند داشت. می‌دانيم که کتاب‌های تخصصی در زمينه‌هايی اينچنين، بازار و منافع اقتصادی کافی ندارند. لذا بايد در کنار کنفرانس‌ها و همايش‌های مرتبط که مخاطبان اصلی اين کتابها حضور دارند، کتاب‌های تخصصی مديريت فناوری و نوآوری را عرضه کرد و از ناشران برتر اين حوزه تقدير کرد. اين کار به آنها انگيزه سرمايه‌گذاری و انتشار کتاب‌های بهتر و بيشتر در اين زمينه را می‌دهد. همين نگاه را می‌توان به ديگر بازيگران و ذينفعان (همچون روزنامه‌نگاران يا برنامه‌سازان تلويزيونی) اين حوزه نيز تعميم داد.

     -  برای برگزاری کنفرانس‌های بين‌المللی، بايد فهرست سخنرانان کليدی و زمان‌بندی نشست‌ها از ماه‌ها قبل نهايي شده باشد. برنامه نهايي هم بايد حداکثر يک ماه قبل از برگزاری مشخص و اطلاع رسانی شود. اين امر اگر چه دشوار است (و البته شرايط خاص کشور ممکن است آن را دشوارتر هم بکند)، اما کاری لازم است و به همگان امکان برنامه‌ريزی می‌دهد. اين امر به ويژه برای علاقمندان و شرکت‌کنندگان خارجی بسيار مهم است تا از ماه‌ها قبل بتوانند برای شرکت يا عدم شرکت در کنفرانس تصميم‌گيری و برنامه‌ريزی کنند.

     -  اگر چه جمعی چندصدنفره امکان شرکت در کنفرانس را می‌يابند، اما هزاران نفر علاقمند به شرکت هستند و ده‌ها هزار نفر هم به طور بالقوه مخاطب مطالب و تجربيات نقل شده در کنفرانس هستند. می‌توان متن تمام مقالات پذيرفته شده را بر روی وبگاه کنفرانس به اشتراک گذاشت. اما آموزه‌ها و دستاوردهای کنفرانس بسيار بيشتر از مقالات است. بايد در کنفرانس‌های آتی برنامه مدونی برای مستندسازی دقيق و سريع نشست‌های تخصصی داشت و گزارش‌های مربوطه را بر روی وبگاه کنفرانس به اشتراک گذاشت. همچنين می‌توان فيلم سخنرانی‌های کليدی را با زيرنويس فارسی يا انگليسی بر روی وبگاه کنفرانس گذاشت. اين کار باعث خواهد شد که جمع بسيار بسيار بزرگتری در سراسر ايران (وحتی خارج از ايران) از دستاوردهای اين کنفرانس بهره‌مند شوند.

     -  نشست‌های تخصصی بايد مجالی برای بحث‌ و تبادل نظر مديريت شده صاحب‌نظران و مديران باشد. زمان ارزشمند اين نشست‌ها نبايد به ارائه يکسويه مطالب اختصاص يابد. در عين حال بايد جريان گفتگوها و اعلام نظر مشارکت کنندگان به سوی نتيجه‌گيری، هدايت و مديريت شود. لذا مديران اين نشست‌ها بايد ضمن شناخته شده بودن و آشنايي با موضوع نشست‌ها، تجربه هدايت هدفمند گفتگوها و تبادل‌نظرهای اينچنينی را نيز داشته باشند. اين کار نيازمند برنامه‌ريزی مناسب و انتخاب مديران نشست‌ها، حداقل يکماه پيش از برگزاری کنفرانس است به گونه‌ای که هم نام آنها در برنامه نشست بيايد و هم خودشان فرصت آماده شدن برای اين کار را داشته باشند.

     -  کنفرانس بين‌المللی بايد در استانداردهای بين‌المللی انجام شود. بايد برای جذب مخاطبان غير ايرانی برنامه‌ريزی و بازاريابی فعال کرد. تا زمانی که اکثريت غالب شرکت‌کنندگان ايرانی باشند، کنفرانس ملی باقی خواهد ماند. البته تا آن زمان، شرکت کنندگان خارجی کنفرانس احساس غريبی خواهند کرد و احتمالاً بهره مورد انتظارشان را از کنفرانس نخواهند برد. از سوی ديگر بايد برای برگزاری کنفرانس به زبان انگليسی برنامه‌ريزی کرد و به تدريج توانمندی‌های لازم را ايجاد کرد.

 

نظر کاربران

ضمن تشکر از محتوای مفید شما در خصوص کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوزی بنده هم باید عرض کنم گردهم آمدن جمعی از صاحب نظران، اساتید و علاقمندان به موضوع با کیفیت و کمیتی که مشاهده شد تصویری امیدبخش از آینده ی کشور عزیزمان ایران است ، امیدوارم مواردی که شما در این متن به عنوان نقاط مثبت آوردید در سالهای آینده تداوم یافته و تقویت شود و سایر موارد که از آن به عنوان مواردی که می توان در جهت رفع آن تلاش نمود را در سالهای آینده بر طرف نمائیم و انشالله بتوانیم با برگزاری چنین نشستهایی که با استانداردهای معینی برگزار می کنیم نمایشی از توان فناوی کشور را تصویر نماییم.
با تشکر
نوشته شده توسط برندک در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۴
0
0

بنام خدا
با سلام
از اینکه مطلب فوق را ارسال فرمودید سپاسگزارم.
امیدوارم با نیاز سنجی مناسب از بخشهای مختلف اقتصادی کشور و طبقه بندی ضرورتهای تکنولوژی نسبت به مسیریابی صحیح در مدیرت علمی توسعه تکنولوژی کشورمان قدمهای موثری برداشته شود و در سالهای آتی با محورهایی چون تکنولوژیهای جدید طراحی شده در سال جدید و شیوه های استقرار آنها با توجه به شرایط رقابتی جهانی ،این کنفرانس به محلی مناسب برای عرضه ایده های نو و کاربردی تبدیل گردد.
با تشکر-جعفر صادق فیضی-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
نوشته شده توسط جعفر صادق فیضی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۴
0
0

با سلام
در ابتدا از نگارش این مطلب مفید و ارسال آن تشکر میکنم و همچنین به سهم خودم از کسانی که در برگزاری این مهم تلاش کردند سپاسگذارم.
1- علاوه بر نکات درستی که در مورد برگزاری کنفرانس فرمودید بنده نیز پیشنهاداتی داشتم:
بهتر خواهد بود اگر نوآوری در همه ابعاد برگزاری کنفرانسی که با موضوع نوآوری برگزار میگردد، موج بزند، از نحوه برگزاری و برنامه های جانبی آن گرفته تا نحوه ارائه تجربیات و حتی سخنرانی ها و در و دیوار محل برگزاری. همچنین استفاده از نمودها و نمادهای واقعی فناوری های نو در جای جای کنفرانس. که این هر دو میتواند بیش از پیش به درک موضوع و رساندن مفاهیم مورد نظر و تصویر سازی ذهن مخاطبین در جهت متفاوت دیدن و متفاوت عمل کردن کمک کند.
2- به عنوان یکی از کسانی که در عرصه کارآفرینی حوزه نوآوری و فناوری مشغولیت دارد، خوشحال خواهم شد اگر در برنامه ها و نشست هایی که در ابعاد کوچکتر از کنفرانس مثلا در حد جلساتی 10 نفره برگزار میگردد شرکت کنم. این جلسات میتواند هر بار در محل یکی از دوستان برقرار گردد. به این ترتیب امکان به اشتراک گذاری تجربیات و مشکلات و بحث و گفتگو در مورد موضوعات مختلف ایجاد خواهد شد.
3- به نظر بنده در کشور ما با توجه به ناکارآمدی اغلب شرکت‌های بزرگ در عرصه نوآوری، به هر دلیلی، سرمایه گذاری روی شرکت های کوچک و چابک، امکان و اثربخشی بیشتری خواهد داشت که خوشحال خواهم شد در این زمینه بحث و گفتگویی صورت گیرد.
4- ممنون میشوم اگر که تاریخ و نحوه برگزاری کارگاه های نام برده شده در وبسایت را نیز اعلام فرمایید.
با آرزوی رشد هر چه بیشتر اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور
ایمان زرین عضو- مدیر یک شرکت خصوصی دانش بنیان
نوشته شده توسط ایمان زرین عضو در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۵
0
0

با تشکر از جناب دکتر باقری برای فراهم آوردن فرصتی تا در مورد همایش تبادل نظر شود ، با کمال تاسف نظرات ایشان در خصوص وضعیت شرکت مدیران صنعت نفت در این همایش صدق نمی کند. روزی که مدیران عامل چهار شرکت اصلی وزارت نفت به همراه مدیران و کارشناسان شرکتهای فرعی در همایش شرکت نمایند و دو روز بدون انقطاع در جلسات حضور فعال داشته باشند باید راضی بود. در پانل های امسال به هر سازمان یک پانل جداگانه تخصیص داده شده بود که متخصصان دیگر رشته ها نیز کم وبیش در آن شرکت کردند. این پانل ها بسیار خوب بود. پیشنهاد می شود سال آینده بخشی از این پانل ها بر اساس تبادل تجربیات طراحی شود. به طور مشخص پانل " تبادل تجربیات صنایع نفت و دفاع در حوزه مدیریت فناوری" بسیار جذاب و مفید خواهد بود. در این همایش دیدیم که تفاوت دیدگاههای نفتی ها و دفاعی ها زیاد است در صورتیکه هر دو تجربیات خوبی دارند که دیگری می تواند از آنها استفاده کند. در همایش بعدی باید کاری کرد تا مدیران ارشد شرکتهای نفتی و مدیران رده اول صنایع دفاع یا هوا فضا در جلسه باشند و شنونده باشند. کارشناسان تجربیات خود را در عرصه های مدیریت فناوری از هر دو یا سه سازمان عرضه کنند. البته باید کارشناسان در طی جلسات قبلی بر سر موضوعاتی که می خواهند مطرح کنند به توافق رسیده باشند و پانل به درستی مدیریت شود.
نوشته شده توسط ساسان صدرایی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۵
0
0

با سلام
امیدوارم من هم در روند تعالی مدیریت فناوری ونوآوری درایران موثرباشم.بسیار خرسندشدم ازارسال ایمیل شما وتشکر می کنم
نوشته شده توسط اکرم عشقی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۶
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.