مدیریت تکنولوژی

برگردانِ فارسی اثر ارزشمند طارق خلیل در حوزه مديريت فناوری که نمايي جامع از حوزه‌های تخصصی مختلف مديريت فناوری ارائه می‌کند. نقش فناوری در جامعه و خلق ثروت و فرآيند نوآوری فناوری از جمله مفاهيمی است که در این کتاب معرفی و تشریح می‌شوند. مطالعه اين کتاب به تمامی علاقمندان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با مديريت فناوری توصیه می‌شود.

مولف: طارق خلیل

سال چاپ:

This book treats an increasingly important subject, the effective management of technology, and brings an engineer’s perspective to the discussion. Many engineers and scientists are charged by their organizations with anticipating technology needs of their companies and managing the integration of technology into the workplace. These days it is a critical skill for engineers to make accurate appraisals of trends, costs, and how technologies will benefit the company and the needs of the customer. Khalil’s book is the only book available in this market that addresses these topics.

---------

———-

———–

----------

———

———

----------

——–

———-