شرکت‌ها و سازمان‌های نوآور یا آنهایی که تصمیم دارند از مدل‌های سنتی کسب‌وکار فاصله بگیرند، از رویدادهای هدفمند در راستای تغییر یا بهبود مدل ذهنی مدیران و کارشناسان خود به کسب‌وکار استفاده می‌کنند. يک سخنرانی‌ ژرف، تفکربرانگيز و الهام بخش می‌تواند محرک پیشبرد سريع‌تر شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی به سوی نوآوری باشد. سخنرانی‌های دکتر سید کامران باقری در تعامل با شرکت یا سازمان ميزبان، به گونه‌ای طراحی می‌شوند که الگوهای ذهنی مبتنی بر تکرار و سکون را زیر سئوال برده و دریچه‌های جدیدی برای شناخت و شکار فرصت‌های نوآوری می‌گشایند.

طعم نوآوری را به رویداد آتی خود بیافزایید.

برای ارتباط سریع، با ایمیل info@hamafarini.com مکاتبه کنید. اگر مایلید ما با شما تماس بگیریم، لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و دکمه ارسال را بزنید. ما به سرعت با شما تماس خواهیم گرفت.

اطلاعات تماس

اطلاعات تکمیلی

null

يک سخنرانی‌ ژرف، تفکربرانگيز و الهام بخش می‌تواند محرک افراد در پیشبرد شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی به سوی نوآوری باشد. اين سخنرانی‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که الگوهای ذهنی مبتنی بر تکرار و سکون را زیر سئوال ببرند.

null

يک سخنرانی‌ ژرف، تفکربرانگيز و الهام بخش می‌تواند محرک افراد در پیشبرد شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی به سوی نوآوری باشد. اين سخنرانی‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که الگوهای ذهنی مبتنی بر تکرار و سکون را زیر سئوال ببرند.

null

يک سخنرانی‌ ژرف، تفکربرانگيز و الهام بخش می‌تواند محرک افراد در پیشبرد شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی به سوی نوآوری باشد. اين سخنرانی‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که الگوهای ذهنی مبتنی بر تکرار و سکون را زیر سئوال ببرند.