در چرایی این وب‌گاه

Home/در چرایی این وب‌گاه

نوبت کهنه فروشان درگذشت     نوفروشانیم و این بازار ماست    (مولانا)

شرکت‌هایی که نوآوری نمی‌کنند، در مواجهه با تغییرات شدید محيطی، به یکی از دو گزینه مرگ تدریجی یا مرگ ناگهانی رضایت می‌دهند. سرعت گرفتن تغییرات و همچنین ظهور ماهيت نوین صنعت و تجارت، ادامه کار بنگاه‌های متکی به فرآيندها و نگاه‌های سنتی را دشوار کرده است. کافيست کمی گوش‌مان را به اخبار صنعت و تجارت ايران حساس کنیم تا صدای هولناک زمين‌ خوردن بنگاه‌های اقتصادی سنتی و غیرنوآور را بشنویم. نام برخی از شرکت‌ها که نماد‌ موفقیت صنعت در ایران بودند، امروز با اعتراض کارگران و ورشکستگی گره خورده است.

حقيقت این است که بسياری از شرکت‌های صنعتی و خدماتی ایرانی که همچنان با نگاه سنتی اداره می‌شوند، نوآور نیستند و ارزش نوینی به مشتریان ایرانی و خارجی ارائه نمی‌کنند. همین امر آنها را در برابر شرایط جدید بسيار آسیب‌پذیر کرده است. از سوی دیگر، ظهور و رشد سریع برخی بنگاه‌های نوآور ایرانی، قواعد جاافتاده در بسیاری از بازارهای کشور را به هم ریخته است. پدیده‌ای که نشان می‌دهد نوآوری در بازار ایران هم می‌تواند رمز پيشتازی و موفقیت باشد.

در این شرایط، شرکت‌های ایرانی برای بقا و رشدِ خود، گریزی از نوآوری ندارند، اما باید توجه داشت که نوآوری امری شانسی، اتفاقی، فردی و جزیره‌ای نیست. نوآوری خروجی یک نظام به دقت طراحی‌شده و به هم پيوسته است. نظامی که پياده‌سازی و پایش عملکرد آن سازوکارهای ويژه‌ای را می‌طلبد.

همراهی با مديران پیشرو در مسیر هدایت‌ شرکت‌های ایرانی در راه نوآوری، انگیزه اصلی از توسعه وبگاه هم‌آفرینی است. با خود عهد بسته‌ام که از این بستر ارتباطی برای معرفی ابزارها و نکات کاربردی مدیریت نوآوری استفاده کنم. این که اطلاعات و تحلیل‌های مرتبط با نوآوری در بازار ایران را به این مدیران یا هم‌آفرینان پیشکش کنم. این که تجربیات موفق مدیران و شرکت‌های نوآور ایرانی را مستند و در قالب این وبگاه منتشر کنم. در این که به سهم خود نقشی حتی اندک در تقویت توان نوآوری شرکت‌های ایرانی داشته باشم.

در یک کلام، هم‌آفرینی وبگاهی برای نوآوری است؛ از ایران برای ایران.

سید کامران باقری

خبرنامه هم‌آفرينی، راهی ساده برای اطلاع از آخرین تحليل‌ها، اخبار، رویدادها و آموزه‌های نوآوری. کافیست با یک ثبت نام ساده به جمع همراهان نوآوری بپیوندید

در حال بارگذاری پخش کننده...